Dla Kandydata

Przeprowadzimy cię przez każdy etap zgłoszenia swojej kandydatury.

Oferta

Rekrutujemy lekarzy, pielęgniarki i położne z całej Ukrainy do pracy w polskich szpitalach.

Codziennie otrzymujemy nowe oferty pracy ze szpitali w całej Polsce. Możesz wybrać w której placówce chcesz pracować.

Oferujemy elastyczną formę zatrudnienia.

Możesz podpisać kontrakt na okres 6, 12 miesięcy lub więcej.

Oferujemy stabilną i dobrze płatną pracę w zawodzie.

Kandydat jest zatrudniony w szpitalu w oparciu o umowę i jest traktowany na równi z polskimi pracownikami medycznymi.

Zdobywając doświadczenie i ucząc się języka polskiego zwiększasz szansę na wyższe wynagrodzenie.

ŚWIADCZYMY USŁUGI:

Bezpłatne usługi
Oferta pracy sorast
Rekrutacja kandydata do pracy sorast
Miejsce pracy w prywatnych i państwowych placówkach medycznych w Polsce sorast
Wsparcie i opieka koordynatora nad kandydatem podczas całego procesu rekrutacji i po jego zakończeniu sorast
Opieka koordynatora w tracie pobytu pracownika w Polsce sorast
Oferta kursów języka polskiego (on-line) – informacja na stronie www.sorast.pl sorast
Legalizacja pobytu pracownika w Polsce w trakcie całego okresu zatrudnienia sorast
Konsultacje i kontakt okołowizowy: wsparcie w zakresie konsultacji dotyczących załatwiania wizy, przygotowania niezbędnych dokumentów do otrzymania wizy sorast
Uzyskanie numeru NIP sorast
Zezwolenie na kartę pobytu do 3 lat (jeżeli pracownik podpisuje długotrwały kontrakt z pracodawcą) sorast
Usługi dodatkowe - płatne
Znalezienie mieszkania/zakwaterowanie 150 zł
Przygotowanie formalne kandydata i zainicjowanie procesu nostryfikacji dyplomu w Polsce 1000 zł
Zakup biletu z Ukrainy do Polski 10% wartości zakupionego biletu
Zezwolenie na pobyt czasowy dla członków rodzin - umówienie wizyty, wypełnienie wniosku, złożenie pełnej dokumentacji, kontakt z MUW/pracodawca/cudzoziemiec, monitoring sprawy oraz wsparcie przy odbiorze decyzji i karty 1600 zł
Dodatkowe usługi konsultacyjne niezakwalifikowane w powyższych kategoriach procedur, dotyczące legalizacji zatrudnienia, pobytu, funkcjonowania cudzoziemców na terytorium Polski (np. podatki, dostęp do edukacji etc.) 1h – 60 zł
Korzyści

Prosty i bezpłatny proces rekrutacji

Dziesięciokrotnie wyższe zarobki niż na Ukrainie

Praca w prywatnych i państwowych placówkach medycznych w Polsce

Opieka na każdym etapie rekrutacji i po jego zakończeniu

Ubezpieczenie zdrowotne i pakiet socjalny

Możliwość nostryfikacji dyplomu i pomoc w podwyższeniu kwalifikacji zawodowych

REKRUTACJA

Krok po kroku
Wypełnij formularz
Przygotuj kopię dyplomu.
Wyślij je wypełniając formularz lub drogą pocztową na adres:
Sorast Sp. z o.o.
ul. Marynarska 14
02-673, Warszawa
Polska

Otrzymasz od nas e-mail zwrotny z propozycją terminu rekrutacji.
Rozmowa odbędzie się przez telefon.

Po uzyskaniu:
  • pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej
  • akceptacji twojej kandydatury ze strony szpitala
otrzymasz od nas zaświadczenie potwierdzające legalne zatrudnienie w polskim szpitalu.
Dokument ten pozwala złożyć wniosek o wydanie wizy.

Po odebraniu wizy skontaktuj się z nami.
Wspólnie zaplanujemy Twój wyjazd (pomożemy w transporcie i zakwaterowaniu).

Po przyjeździe do Polski będziesz w stałym kontakcie z naszym koordynatorem.

Pierwszego dnia pracy podpisujesz kontrakt.
Masz możliwość rozpoczęcia procesu nostryfikacji.

Odbierz $30 !
Poleć pielęgniarkę, położną lub lekarza

POLEĆ